فاقد استون حاوی ویتامین E حاوی کلسیم بدون ایجاد سفیدک در اطراف ناخن آبرسان ناخن و پوست اطراف آن دارای 5 پد یکبار مصرف

فاقد استون حاوی ویتامین E حاوی کلسیم بدون ایجاد سفیدک در اطراف ناخن آبرسان ناخن و پوست اطراف آن دارای 24 پد یکبار مصرف

فرموله شده بر پایه استون حال روغن کرچک  حاوی آبرسان ناخن و پوست اطراف آن بدون ایجاد سفیدک روی ناخن قابل ترکیب با لاک ناخن  

  فرموله شده بر پایه استون حال روغن کرچک  حاوی آبرسان ناخن و پوست اطراف آن بدون ایجاد سفیدک روی ناخن قابل ترکیب با لاک ناخن